PARABOLA

Parabola
by/de Karim Ouelhaj


Production: 2005 - Okyass Prod.
Colour / couleur - 101 min
Version française
VO (French) - English subtitles

© 2019 Karim Ouelhaj

  • Grey Facebook Icon
  • Gris Twitter Icon
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Gris LinkedIn Icône
  • Grey Instagram Icon